ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้นผม

วงจรชีวิตของเส้นผม (The hair cycle)

แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ คือ

1.ระยะอานาเจน (Anagenic phase) เป็นระยะที่เส้นผมงอกงามออกมาเรื่อยๆ มีช่วงเวลา 2 ถึง 6 ปี (เฉลี่ย 3 ปี) เมื่อเราอายุมากขึ้นระยะนี้จะสั้นลง โดยเฉลี่ยเส้นผมคนเรางอกในอัตราอย่างน้อย 1 เซนติเมตรต่อเดือน

2.
ระยะคะทาเจน (Catagen phase) คือระยะหยุดงอก โดยในระยะนี้เซลล์รากผมจะค่อยๆแยกตัวออกจากเส้นผม ทำให้เส้นผมขาดสารอาหารและความแข็งแรงลดลง ระยะนี้มีช่วงเวลา 2-4 สัปดาห์ (เฉลี่ย 3 สัปดาห์)

3.
ระยะเทโลเจน (Telogen phase) ในระยะพัก มีช่วงเวลา 3-4 เดือน โดยเส้นผมเดิมจะหลุดร่วงไป และเส้นผมใหม่กำลังงอกออกมา

เส้นผมแต่ละเส้นจะผ่านจากระยะที่ 1 ไปสู่ 2 และ 3 ตามลำดับ และย้อนกลับมาระยะที่ 1 ใหม่ เป็นวัฏจักรชีวิตของเส้นผม ดังนั้นในคนปกติ ผมจะผลัดกันร่วงและงอกใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงแลดูดกดำเป็นธรรมชาติ โดยปกติผมที่ร่วง วันละ 50-100 เส้น ถือว่าปกติ ถ้ามากกว่านี้จึงถือว่าผิดปกติ

 

แก้ปัญหาผมร่วง

รูปภาพแสดงวงจรชีวิตของเส้นผม

อายุกับวงจรชีวิตของเส้นผม

  • ในเด็กจนถึงอายุ 30 ปี เส้นผมจะอยู่ในระดับงอก (Anagenic phase) มากกว่า 90% ดังนั้นช่วงนี้ ผมจึงดูดกหนาแน่มากที่สุด
  • อายุ 30-50 ปี เส้นผมที่อยู่ในระยะงอก (Anagenic phase) จะลดลงเล็กน้อยเกือบคงที่ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90%
  • อายุ 50-60 ปี เส้นผมที่อยู่ในระดับงอก (Anagenic phase) จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆทีละน้อย และเส้นผมจะมีขนาดเล็กลงจึงทำให้เส้นผมบางลงตามธรรมชาติเล็กน้อย
  • อายุมากกว่า 60 ปี เส้นผมที่อยู่ในระดับงอก (Anagenic phase) จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นในคนสูงอายุ
  • มากกว่า 60 ปี จึงเห็นเส้นผมบางลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาว